Online een rollator kopen is in de regel makkelijk en goedkoper. Deze wordt bovendien ook nog eens bij U aan de deur bezorgd. Nadeel is dat u de rollator wel zelf moet uitpakken en instellen.
Gelukkig zijn ze tegenwoordig veelal voorgemonteerd en is klaarmaken niet zo moeilijk. Daarom geven wij u alvast enkele tips.
Om te beginnen is een juiste houding van belang. Wanneer u zo lang mogelijk achter de rollator wilt wandelen is een juiste hoogte instelling noodzakelijk.

               1). Ga achter de rollator staan, met uw lichaam tussen de handvatten in.
               2). Neem (voor zover mogelijk) een rechte en ontspannen houding aan.
               2). Laat Uw armen (ontspannen) naast uw lichaam hangen.
               3). De ideale hoogte voor de handvatten is ter hoogte van uw polsen.
               4). Stel de handvatten op de juiste hoogte in.
               5). Het is aan te raden om deze hoogte in het bijzijn van iemand te doen.

Let dus op dat u de handvatten niet te hoog instelt. Wij zien veel te veel gebruikers waarbij dit bijna standaard is geworden. Er blijken telkens weer ijverige familieleden of buren die denken te helpen, door de handvatten wat hoger te zetten. Hij of zij gaat er echter niet beter (rechtop) door lopen. Het gevolg is dat hij/zij met sterk gebogen elle bogen achter de rollator gaan lopen. Dat is ergotherapeutisch gezien niet praktisch en niet de bedoeling.

Een rollator veilig gebruiken!

De ene rollator is de andere niet. Indoor rollators voor binnen in huis hebben kleine harde wielen en manoeuvreren wat sneller. Outdoor rollators voor gebruik buitenshuis zijn weer stabieler en hebben vaak wat grotere wielen. Denk goed na over de omgeving waar u het meeste gaat lopen. Denk hierbij aan de ruimte (meubels), ondergrond, drempels, stoepranden, bospaden, enzovoort.

Kortom:

Loop zo ontspannen mogelijk met licht gebogen polsen achter de rollator. Stel deze in één keer goed in en laat de goedbedoelde schoonzoon er niet aankomen. Het is immers uw hulpmiddel. Laat ze vooral ook voorzichtig met de rollator omgaan. Het is geen kinderbuggy die achter in de kofferbak van de auto gesmeten hoeft te worden. U moet er immers langer mee doen en mag best met beleid in elkaar gevouwen worden. Dit voorkomt overigens ook een hoop ellende. Wij blij > u blij ?

Veel veilige kilometers gewenst,