Bestelling

U bestelt bij voorkeur op de website van MijnComfortWinkel.nl. Indien nodig zijn wij 7 dagen per week telefonisch bereikbaar of per email aan: info@mijncomfortwinkel.nl. 

Wanneer U via de website besteld, wordt u geacht de bestelling op juistheid te hebben gecontroleerd voordat de bestelling wordt bevestigd. MijnComfortWinkel is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de verzending als gevolg van een onjuiste bestelling.

U krijgt een automatische e-mailbevestiging van uw bestelling op voorwaarde dat uw e-mailadres genoemd in het bestelformulier geen fouten bevat. Voor een correcte levering is het zaak dat u deze bevestiging direct op onjuistheden controleerd.

Verzendkosten

Voor de verzending van artikelen onder € 100,- brengt MijnComfortWinkel slechts € 5,95 in rekening (PostNL = € 6,95). Verzending bij aankoop van goederen boven € 100,- is gratis.
Indien de verzending onder rembours plaatsvindt wordt € 18,35 in rekening gebracht. Voor Belgie en alle overige landen binnen de EU gelden andere tarieven.

Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Normaliter verzenden wij binnen 24 uur en streven er naar dat u uw bestelling tenminste binnen vijf werkdagen in huis hebt. In het kader van de richtlijnen van Stichting Webshop Keurmerk zal MijnComfortWinkel.nl bestellingen ten minste binnen 30 dagen uitvoeren. Als dit niet mogelijk is, (omdat het bestelde niet (meer) op voorraad is, of slechts gedeeltelijk leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, dan ontvangt U binnen 1 maand na de bestelling bericht. In dat geval kunt U de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
Aan de leveringsplicht van MijnComfortWinkel.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door MijnComfortWinkel.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
 

Zichttermijn/Bedenktijd

Wij zitten (in alle eerlijkheid) niet te wachten op artikelen die retour gezonden worden. 'Bezint eer ge begint'. Op grond van de richtlijnen van Stichting Webshop Keurmerk echter kunt U de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen te retourneren. Uw bedenktijd begint één dag nadat het product is afgeleverd. Als u na afloop van de bedenktijd de geleverde zaken niet aan MijnComfortWinkel.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. 
Wij vragen U echter de kosten voor het retourneren voor eigen rekening te nemen.
Dit geldt niet voor:
-  goederen die volgens specificaties van de afnemer zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
-  goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, in verband met bederf of snelle veroudering.

U bent verplicht, de terugzending tijdig en schriftelijk te melden bij MijnComfortWinkel. U kunt hiervoor gebruik maken van de tekst op onderstaand voorbeeld modelformulier. Op verzoek sturen wij U een exemplaar toe.

[Modelformulier voor herroeping] 

Dit kan per e-mail naar: info@mijncomfortwinkel.nl; of per brief aan:
 
MijnComfortWinkel
Johannes de Bekalaan 2                                       (géén bezoekadres)
2273DS Voorburg

Retourneren

Terugzending dient, zo mogelijk, te geschieden in de onbeschadigde- originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. LET OP! Het artikel zal na ontvangst op gebruik worden beoordeeld.
Als de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, wordt eventuele schade in rekening gebracht. Wanneer aan bovenstaande voorwaarden is voldaan draagt MijnComfortWinkel.nl er voor zorg dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. 
Wij vragen U echter de kosten voor het retourneren voor eigen rekening te nemen. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper. Als koper dient u te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd. Bewaart u daarom het bewijs van postbezorging zorgvuldig.

Het retouradres is:
MijnComfortWinkel
Johannes de Bekalaan 2
2273DS  Voorburg

Klachtenprocedure

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan ons door te geven.
Dit kan per e-mail, reguliere post en/of telefonisch. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Onze medewerkers zullen uw klacht beoordelen en naar ieders tevredenheid proberen op te lossen. Wij streven er naar uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst op te lossen. Mocht meer tijd nodig zijn, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Indien noodzakelijk kunt u contact op nemen met 'Stichting Webshop Keurmerk' waar MijnComfortWinkel.nl bij aangesloten is. Tenslotte kunt u ook nog terecht bij de geschillencommissie.